Dlaczego podczas weryfikacji sprawozdań wyświetlają się błędy i ostrzeżenia, które nas nie dotyczą?

Jeśli po weryfikacji wystąpią błędy, które nie dotyczą Państwa jednostki, należy skorzystać z funkcji Propozycja zmiany słownika, która dostępna jest z menu Narzędzia -> Propozycja zmiany słownika.
Przykładowo:
system wygenerował komunikat o błędzie:
Czy istnieje 75621-001 GM treść : Podziałka klasyfikacyjna DZIAL 756, ROZDZIAL 75621, PARAGRAF 001 musi znaleźć się w sprawozdaniu.

Za pomocą opcji Propozycja zmiany słownika, która znajduje się w górnym menu Narzędzia -> Propozycja zmiany słownika, należy wybrać słownik "reguły kontrolne", czynność: "modyfikacja wartości", jako wpisy w poszczególne pola formularza ekranu podajemy w tym konkretnym przykładzie:
wartość bieżąca:
podajemy regułę kontrolną :
Czy istnieje 75621-001 GM treść : Podziałka klasyfikacyjna DZIAL 756, ROZDZIAL 75621, PARAGRAF 001
Wartość proponowaną : (można zostawić puste) napisać propozycje zmiany. W zakładce Uwagi należy podać dlaczego proponujemy zmianę, np.: taka klasyfikacja nie występuje w naszej jednostce.

Zalecane jest także dołączanie uwag do pozycji uznanych przez reguły kontrolne jako nieprawidłowe.