Dlaczego podczas importowania danych z programu BudżetST II, występuje błąd przy imporcie sprawozdania RB-Z?

Problem tkwi w nazwie importowanego pliku. W środkowej części nazwy pliku nie może być następujących liter: A, E, K, L, Z.
Np. jeśli plik nazywa się Z61A3267.dbf, to trzeba zmienić jego nazwę np. na Z61Q3267.dbf
Nazwa musi zostać zmieniona dla wszystkich plików, dotyczączych sprawozdania RB-Z.