Nie mogę poprawić danych głównej jednostki, ponieważ po kliknięciu na Zapisz i zamknij pojawia się komunikat, że data jest niepoprawna. Co należy zrobić?

Jeżeli sprawozdania zostały już odebrane i przetworzone, to są one powodem blokady danych jednostki.
Aby zmiana danych była możliwa, najpierw należy usunąć po kolei wszystkie sprawozdania wygenerowane dla danej jednostki.
Następnie należy zmienić dane jednostki i zapisać zmiany.
Na końcu należy ponownie uzupełnić sprawozdania. Odbywa się to w module Sprawozdania poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na I kwartał w drzewie nawigacyjnym i wybranie z menu pozycji Uzupełnij sprawozdania.
W sytuacji, gdy sprawozdania zostały już wypełnione lub wysłane, istnieje możliwość zgłoszenia zmiany danych jednostki poprzez Propozycję zmiany słownika. Opcja ta znajduje się w górnym menu Narzędzia.