Jak postępować w przypadku reinstalacji programu i utworzenia nowej bazy?

1. W momencie pierwszej komunikacji z serwerem zewnętrznym (odebranie wiadomości) dla każdej bazy wygenerowany zostaje bilet komunikacyjny. Każda baza może posiadać tylko jeden taki bilet i tylko jeden bilet może zostać przypisany do jednego klucza licencyjnego.

2. W przypadku przeinstalowania programu (wraz z bazą) administrator systemu BeSTi@ powinien skontaktować się z firmą Sputnik Software w celu usunięcia z serwera komunikacyjnego informacji o wcześniej wygenerowanym bilecie.

3. Po zainstalowaniu programu należy podać klucz licencyjny i stworzyć nową bazę. W momencie pierwszej komunikacji zostanie ponownie wygenerowany bilet komunikacyjny.