Jak zainstalować system BeSTi@ z serwerem SQL na innym komputerze

1. Na komputerze, na którym będzie uruchomiony serwer SQL należy zainstalować sam serwer SQL (trzecia opcja z menu wyboru – Zainstaluj serwer MsSQL2000 (MSDE))

2. W przypadku, gdy na serwerze jest zainstalowany Firewall lub aktywna jest zapora systemu Windows, należy odblokować dwa porty (w systemie Windows można to zrobić w PANEL STEROWANIA -> ZAPORA SYSTEMU WINDOWS -> WYJĄTKI (druga zakładka u góry) -> DODAJ PORT):
a) numer portu: 1434 z zaznaczoną opcją UDP
b) numer portu: 1045 z zaznaczoną opcją TCP

3. Na komputerach, na których będą pracowali użytkownicy należy zainstalować program z drugą opcją (zainstaluj aplikację (podłącz się do istniejącego serwera MsSQL))

4. Podczas łączenia się do komputera z zainstalowanym serwerem SQL pojawi się okienko ustawień bazy danych, w którym należy wpisać (podane dane są domyślnie wprowadzone podczas instalacji serwera SQL):
- w polu serwer należy wpisać nazwę komputera, na którym jest zainstalowany SQL koniecznie z dopiskiem \BESTIASQL (jest to domyślna nazwa). W przypadku wpisania innej nazwy podczas instalacji serwera SQL należy wpisać nazwa komputera\nazwa serwera)
- użytkownik domyślny: sa
- hasło domyślne: bestia
- baza: należy rozwinąć pole i wybrać na samym dole opcję NOWA BAZA.

Po wpisaniu nazwy bazy program rozpocznie procedurę tworzenia nowej bazy.

W przypadku łączenia z kolejnego komputera należy z rozwijanej listy Baza wybrać bazę wcześniej utworzoną.