Jak sprawdzić port nasłuchu serwera MS SQL 2000?

Port na którym uruchomiony jest serwer SQL w wersji 2000 można sprawdzić za pomocą aplikacji SQL Server Network Utility.
Po wejściu w menu Start należy wybrać "Uruchom..." i wpisać: svrnetcn
W górnej części okna wybieramy instancję, której port chcemy sprawdzić. W sekcji po prawej (Enabled protocols) zaznaczamy TCP/IP i klikamy "Proporties...". W oknie pojawi się informacja na jakim porcie aktualnie działa wybrana instancja SQL.