Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.007.05

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.007.05 System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono mechanizm tworzenia systemowych grup paragrafów
2. W funkcjonalności eksportu do plików xml słownika klasyfikacji budżetowej oraz słownika reguł kontrolnych dodano pasek postępu
3. Wyłączono możliwość definiowania grup paragrafów użytkownika
4. Dostosowano bilanse i sprawozdania finansowe (B-Jed, F-Zzf, F-Rzs) do rozporządzenia z dnia 19 stycznia 2012.
5. Poprawiono działanie aplikacji na systemie operacyjnym Windows 8 64-bit
6. Poprawiono problem nie pełnej widoczności okna logowania przy zwiększonej wielkości tekstu w systemie operacyjnym
7. Poprawiono widoczność kolumn 'przed zmianą', 'zmiana', 'po zmianie' w załącznikach przy pierwszym otwarciu dokumentu utworzonego kreatorem
8. Wprowadzono zmiany do formularzy i wydruków załącznika ‘Wieloletnia Prognoza Finansowa’ i ‘Przedsięwzięcia WPF’ wg nowego rozporządzenia.
9. Przy tworzeniu nowych dokumentów z załącznikami ‘Wieloletnia Prognoza Finansowa’ i ‘Przedsięwzięcia WPF’ do końca 2013.03.31 (na podstawie daty wejścia w życie dokumentu) użytkownik może podjąć decyzję czy tworzy te załączniki przy starym układzie na 2013 czy wg nowego rozporządzenia. Gdy zdecyduje się na nowe wzory każdy kolejny dokument zmieniający WPF będzie ich używał.
10. W nagłówku dokumentu WPF dodano pole 'Rozporządzanie' informujące wg jakiego rozporządzenia dany dokument ma utworzone załączniki.
11. W załączniku WPF zmieniono nazwę kolumny "Przewidywane wykonanie…" na "Wykonanie …". Dodano 'dymek' do tej kolumny: "Do czasu złożenia sprawozdań Rb za rok [rrrr] do tej kolumny należy wpisywać PRZEWIDYWANE WYKONANIE"
12. Na liście dokumentów planistycznych dodano kolumnę 'Rozporządzenie' zawierającą informację wg jakiej ustawy powstały załączniki tego dokumentu
13. Na formularzu załącznika 'Przedsięwzięcia WPF' usunięto część 'Zadania' w części 1.3
14. Przy tworzeniu dokumentu WPF użytkownik może zdecydować wg jakiego rozporządzenia mają zostać utworzone załączniki tego dokumentu
15. Skorygowano opisy wierszy nowego wzorca załącznika WPF oraz jego reguły kontrolne.
16. Na formularzu załącznika "plany finansowe rachunku dochodów oświatowych" zmieniono nazwy zakładek ( Przychody -->> Dochody, Koszty -->> Wydatki)
17. Kreator 'WPF na podstawie Projektu WPF' używa odpowiedniej 'tabeli konwersji wierszy' jeśli jest taka potrzeba.
18. Poprawiono przetwarzanie w RIO/MF paczek z dokumentami WPF
19. Na formularzu WPF dodano znacznik 'Pokaż wiersze techniczne'
20. Zaktualizowano biblioteki obsługujące podpisy elektroniczne
21. W sprawozdaniach finansowych F-Zzf i F-Rzs dodano sekcję 'Informacje uzupełniające'
22. W bilansie jednostkowym oraz wykonawczym dodano sekcje stałych pozycji uzupełnień
23. Na formularzu załącznika WPF w dokumentach zmieniających dodano znacznik 'Pokaż wiersze różnicowe'. Umożliwia on wyłącznie hierarchiczności w tabeli z pozycjami. Dzięki temu pierwsze 3 kolumny mogą zostać zablokowane co ułatwia edycje komórek wiersza.
24. Poprawiono działanie kreatorów tworzących projekt WPF na podstawie dokumentów z poprzedniego roku1. Poprawiono wyliczanie wiersza 'C' w bilansie jednostkowym
25. Poprawiono błąd występujący przy próbie stworzenia korekty bilansu lub sprawozdania finansowego
26. Poprawiono błąd występujący przy imporcie bilansu przy otwartym jego formularzu
27. Poprawiono błąd braku zapisu części ‘Aktywa’ w bilansie jednostkowym
28. Poprawiono agregacje informacji uzupełniających w bilansie jednostkowym i sprawozdaniach finansowych