Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.007.06 - poprawka dla RIO

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.007.06. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiana:
Poprawiono bład pojawiający sie przy przetwarzaniu paczki z WPF w RIO wysłanej ze starszej wersji aplikacji w JST.

NIE MA KONIECZNOŚCI INSTALOWANIA POPRAWKI W JST.