Problem archiwizacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@

Problem: 

Problem archiwizacji w systemach BeSTi@ i SJO BeSTi@

Rozwiązanie: 

Jeśli mają Państwo problem z archiwizacją danych typu: "Określone rzutowanie jest nieprawidłowe..."

Informujemy, że rozwiązaniem problemu jest przeinstalowanie SQL Serwera.

Alternatywne sposoby:
Wykonywać backup ręcznie poprzez kopiowanie plików bazodanowych (należy na ten czas zatrzymać serwer SQL).
Ewentualnie zainstalować Microsoft SQL Server Management Studio, który posiada opcję backupowania.

Ponadto archiwizacja automatyczna przed rozpoczęciem nowego okresu sprawozdawczego działa.
Włączenie tej opcji znajdą Państwo w module "Administracja" -> "Opcje" -> "Systemowe" -> "Automatyczny backup" -> ustawić wartość "True".