WPF - problem z wydrukiem załącznika

Jeśli podczas podglądu wydruku dla załącznika "Wieloletnia Prognoza Finansowa" otrzymują Państwo błędy typu:

"Nie można wyświetlić raportu!
Niepoprawne zderfiniowane źródło danych Pozycje.
Invalid column name 'pXXX'.
itd..."

Informujemy, że wywołanie podglądu wydruku bezpośrednio dla tego załącznika poprzez przycisk "Podgląd wydruku", powoduje wystąpienie tego typu błędów.

Aby ominąć błąd należy wykonywać podgląd wydruku z poziomu uchwały WPF (nie wchodząc do załącznika) poprzez:
"Podgląd wydruku" -> "Wieloletnia prognoza finansowa".

Kolejna aktualizacja programu powinna zawierać poprawkę.