Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.04

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.04 System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Dodano możliwość podpisywania dokumentów WPF. Status dokumentu WPF musi być co najmniej 'Uchwalony'.
2. Sekcja 'Rozstrzygnięcie Nadzorcze' (poziom RIO) dla projektów ma opis 'Wynik Opiniowania', a zamiast słownika 'Wynik nadzoru' wykorzystany jest słownik 'Wynik opiniowania'
3. Na wydrukach załączników WPF pojawia się odpowiedni opis jeśli dokument ma choć jeden podpis elektroniczny
4. Na liście dokumentu dodano kolumny 'Data wysłania (JST)' oraz 'Data wysłania (RIO)'
5. Na poziomie RIO i MF w sprawozdaniach oraz dokumentach WPF możliwa jest weryfikacja podpisu elektronicznego bezpośrednio z formatki dokumentu za pomocą przycisku 'Weryfikacja podpisu'. Wynik weryfikacji zapisywany jest do bazy danych oraz prezentowany na zakładce 'Podpis elektroniczny'. Weryfikacja podpisów elektronicznych (czyli zapisanie jej wyników) możliwa jest również z listy dokumentów/sprawozdań.
6. W funkcjonalności eksportu załączników WPF do plików dbf uaktualniono struktury wg najnowszych obowiązujących wzorców tych załączników
7. Dodano nową pozycję do słownika 'Wynik nadzoru' o nazwie 'w trakcie nadzoru'. Po przetworzeniu paczki z dokumentem w RIO ta pozycja jest pozycją domyślną.
8. Ograniczono ilość informacji przysłanych z sekcji 'rozstrzygnięcie nadzorcze' wraz z uchwałami z RIO do MF jedynie do pola 'wynik nadzoru'/'wynik opiniowania'
9. Poprawiono błąd pojawiający się przy importowaniu xml z dokumentem WPF
10. Poprawiono blokady edycji komórek niedostępnych w załączniku WPF
11. Zmieniono słownik ‘Wynik opiniowania’
12. Pole ‘organ’ w na formatkach uchwał WPF jest polem wymaganym
13. Przygotowanie do wysyłki uchwały WPF nie jest już możliwe jeśli nie jest ona podpisana przynajmniej jednym podpisem elektronicznym.
14. Rozwiązano problem z odświeżaniem sum końcowych w bilansach
15. Poprawiano podpięcie prawidłowych wydruków na liście dokumentów WPF
16. Wykonano drobne poprawi na wydruku WPF
17. W załączniku ‘WPF Przedsięwzięcia’ wg nowego wzorca nie są już dostępne wydruki 'WPF Przedsięwzięcia - Zbiorówka ' oraz 'WPF Przedsięwzięcia – Wybrane kategorie'