Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.08

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.08 System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono problem ‘guidów’ w załączniku przedsięwzięć WPF pojawiających się po przetworzeniu paczki z WPF w RIO. Restart aplikacji nie jest już konieczny.
2. Poprawiono błąd niespójnych opisów w wynikach weryfikacji podpisów elektronicznych oraz problem z podpisywaniem dokumentów z dużymi załącznikami opisowymi.
3. Złagodzono walidację w datach obowiązywania nowych wersji danych o jednostkach organizacyjnych. Istnienie dokumentu planistycznego związanego z taką jednostką nie blokuje stworzenia jej kolejnej wersji.
4. Umożliwiono poprawne zapisanie dokumentu zmieniającego uchwałę WPF na poziomie RIO także wtedy gdy nie istnieje jeszcze w bazie RIO pierwotna uchwała WPF.
5. Na poziomie RIO umożliwiono wysyłkę dokumentów WPF bez względu na ich status, a status 'Wysłane do MF' nie blokuje edycji tych dokumentów.
6. Poprawiono zapisanie dokumentu zmieniającego uchwałę WPF na poziomie RIO także wtedy gdy nie istnieje jeszcze w bazie pierwotna uchwała WPF
7. W JST umożliwiono edycję (usuwanie, dodawanie) podpisów w dokumentach WPF także wysłanych. Ponowna wysyłka takich dokumentów z JST do RIO powoduje, że w RIO popisy są odpowiednio uaktualnione.
8. Rozwiązano problem z wysyłką dokumentów planistycznych na poziomie RIO, gdy brak w nich daty wysłania JST.
9. Na oknie dziennika zdarzeń filtry dat mają domyślne wartości. Dodano też przycisk 'Odśwież'.
10. Poprawiono błąd uniemożliwiający prawidłową edycję wierszy w korekcie do sprawozdania F-Rzs z 4kw2011r.