Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.14

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.008.14. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Rozwiązano problem z zapisem wyników weryfikacji podpisów (gdy w opisie podmiotu podpisującego był znak ‘,’)
2. Rozwiązano problem ‘wycieków pamięci’ w trakcie przetwarzania paczek z dokumentami WPF
3. Przy wyszukiwaniu poprzedniego dokumentu WPF, na potrzeby wyliczenia kwot zmian, system bierze pod uwagę czy dokument jest uchylony.
4. Poprawiono sposób prezentacji wyników weryfikacji podpisów elektronicznych na sprawozdaniu Rb-28s
5. Usunięto błąd blokujący edycję komórek podczas dodawania nowego wiersza uszczegóławiającego w bilansach