KOMUNIKACJA - Co mam zrobić, gdy mój bilet komunikacyjny został zablokowany?

W takiej sytuacji należy wysłać faks, który zawiera:
- prośbę o odblokowanie biletu,
- powód zablokowania biletu komunikacyjnego (jeśli nie znamy powodu zablokowania biletu, proszę wpisać 'Powód nieznany'),
- podpis i pieczątkę osoby decyzyjnej (naczelnik wydziału, burmistrz),
- nazwę i kod JST jednostki,
- telefon kontaktowy,
- adres e-mail, na który prześlemy potwierdzenie odblokowania biletu komunikacyjnego..

Adresat faksu: Sputnik Software

Numer faksu 061 624 00 54.