Z jakich portów i serwerów korzysta program do komunikacji zewnętrznej?

W przypadku problemów z wysyłka sprawozdań lub uchwał proszę zweryfikować poprawność adresu serwera komunikacyjnego:
Górne menu "Narzędzia" - komunikacja ustawiania.
Prawidłowy adres serwera komunikacyjnego to:
http://sk2.budzetjst.pl/WebServerKomunikacji.asmx