Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.010.07

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.010.07. System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono działanie kreatora 'Projekt WPF na podstawie zeszłorocznego WPF' w zakresie przenoszenie danych z kolumn wykonania roku n-2 i n-1
2. Poprawiono rozmieszczenie kolumny "Limit zobowiązań" w załączniku przedsięwzięć.
3. Dodano dwie krytyczne reguły kontrolne sprawdzające czy pole „rok od” przedsięwzięcia nie jest wyższy od ostatniego limitu wydatków, oraz czy pole „rok do” przedsięwzięcia nie jest mniejsze od roku bazowego.
4. Poprawiono działanie reguł kontrolnych sprawdzających dane z wiersza 11.3.1 oraz 11.3.2 z załącznikiem przedsięwzięć
5. Poprawiono przenoszenie danych przy użyciu kreatora "Projekt na podstawie zeszłorocznego WPF"
6. Nadano możliwość edycji komórek planu oraz wykonania wiersza 2.1.2 załącznika WPF, w przypadku gdy "rok budżetowy" jest wyższy niż aktualny rok.
7. Zablokowano możliwość edycji wiersza 2.1.2 załącznika WPF dla 2019 roku.