Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.010.08

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.010.08. System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono blokadę edycji wiersza 2.1.2 załącznika WPF (komórka nie jest już edytowalna)
2. Poprawiono błąd blokujący możliwość wyboru planów przy użyciu kreatorów dokumentów.