Czy można podłączyć się do bazy z programu BudżetST II?

Nie ma takiej możliwości. Dopiero w momencie otwarcia przez Ministerstwo Finansów okresu kwartalnego będzie możliwość eksportowania sprawozdań z programu BudżetST II do plików i następnie importowania ich do programu BeSTi@.