Dostępna jest już nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 1.02.012.03

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem1.02.012.03. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Od 1.01.2014 wydruki sprawozdań rb27s i rb28s są zgodne z najnowszym rozporządzeniem
2. Poprawiono domyślny wydruk sprawozdania Rb-Z
3. Przy eksporcie sprawozdań do xml w nazwie pliku dodano informacje o kodzie GUS
4. Umożliwiono utworzenie planu finansowego, w którym data wejścia w życie jest mniejsza niż data podjęcia.
5. Poprawiono uwzględnianie daty systemowej(lub daty serwera komunikacyjnego) przy funkcjonalności dodawania okresów sprawozdawczych.
6. Dodano obsługę jednostkowego sprawozdania Rb-UZ