Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.012.04

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.012.04. System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Naprawiono błąd umożliwiający otwarcie okresu miesięcznego Luty (02) w dacie wcześniejszej niż 01.03
2. Wykonano drobne korekty na wydrukach sprawozdań Rb-28s i Rb-27s
3. W sprawozdaniu Rb-Z poprawiono działanie kreatora 'Wypełnij cz. F wyłącznie numerami REGON z modułu Administracja'