Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.012.05

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.012.05. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono mechanizm agregacji sprawozdań jednostkowych
2. Dodano nowe reguły kontrolne do sprawozdań Rb-UZ, Rb-UN, Rb-N i Rb-Z
3. Poprawiono reguły kontrolne dotyczące części F sprawozdania Rb-Z
4. Reguły kontrolne sprawozdania Rb-UZ uaktywniono dla sprawozdań jednostkowych