Na jakiego użytkownika należy się zalogowad przy pierwszym uruchomieniu programu po inicjacji bazy danych?

Konto administratora systemu – ‘sysadmin’. Hasło – ‘adm’. Konto administratora służy do zakładania/usuwania innych kont w systemie.