Dostępna jest już nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 1.02.013.06

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem1.02.013.06. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Zablokowano możliwość dodawania miesięcznych okresów sprawozdawczych – Styczeń i Listopad, w JST i SJO od 2014r.
2. Dodano obsługę nowych wersji sprawozdań: Rb-50D, Rb-50W, Rb-PDP, Rb-27ZZ, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S, Rb-NDS zgodnie z rozporządzeniem.
3. Dodano obsługę okresu sprawozdawczego Styczeń MF oraz Listopad MF
4. Dodano obsługę nowego sprawozdania Rb-28nws
5. Gruntownie zmodyfikowano mechanizm podpisu elektronicznego zarówno w zakresie technologii jak i interfejsu użytkownika. Dodanie i weryfikację podpisu możliwa jest za pomocą odpowiednich przycisków pod tabelą wyświetlającą podpisy na formatce dokumentu/sprawozdania.
6. Aktywowano sprawozdania Rb-30S i Rb-34S w I i III kwartale od 2014 roku.
7. Od 2014 roku zablokowano możliwość tworzenia korekt sprawozdań Rb-27s, Rb-28s, Rb-28NWS, Rb-30s, Rb-34s, Rb-NDS jeżeli w następnym kwartale znaleziono takie sprawozdania.
8. Poprawiono import reguł kontrolnych z pliku XML w zakresie okresów obowiązywania reguł.
9. Dodano nowe reguły kontrolne dla sprawozdania Rb-NDS
10. Uporządkowano okresy sprawozdawcze na drzewku sprawozdań danego roku według kolejności chronologicznej.
11. Poprawiono błąd znikania zaznaczenia jednostek w oknie kontekstowym przy podpisaniu sprawozdania/uchwały.