Informacja dotycząca sposobu przekazywania korekt Rb-NDS za okres sprawozdawczy IV kwartał 2013 r. lub wcześniejszy.

Uprzejmie informujemy, że w związku ze zmianą wersji systemu BeSTi@ mogą wystąpić problemy z weryfikacją w RIO podpisów elektronicznych złożonych w JST pod sprawozdaniami Rb-NDS za IV kwartał 2013 r lub wcześniejszy.
W/w problem z weryfikacją podpisu elektronicznego NIE WYSTĄPI - jeżeli zostanie on złożony pod korektą Rb-NDS w najnowszej wersji aplikacji tj. oznaczonej numerem 3.02.013.06 lub wyższym.
Jednocześnie przypominamy, iż za 2013 r. i okresy wcześniejsze utrzymano możliwość przekazywania sprawozdań systemem BeSTi@ bez podpisu elektronicznego – jednocześnie należy pamiętać o konieczności przekazaniu do RIO papierowego dokumentu podpisanego odręcznie.