Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.07

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.07. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. W sprawozdaniu Rb-NDS wyłączono wiersz D111 z operacji autosumowania wierszy
2. Poprawiono obsługę ról podpisującego przy dodawaniu podpisów z listy dokumentów WPF
3. Poprawiono wydruki jednostkowych sprawozdań rb27s i rb28s
4. Poprawiono import sprawozdań ze sformatowanych plików xml
5. Rozwiązano problem z usuwaniem okresów sprawozdawczych
6. Poprawiono wyliczanie wierszy w sprawozdaniu Rb-NDS