Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 1.02.013.07

Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 1.02.013.07. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Rozwiązano problem aktualizacji bazy
2. Rozwiązano problem z kolejnością usuwania okresów sprawozdawczych
3. Poprawiono wydruki jednostkowych sprawozdań rb27s i rb28s
4. Poprawiono import sprawozdań ze sformatowanych plików xml
5. Rozwiązano problem z usuwaniem okresów sprawozdawczych