Czy system antywirusowy Comodo ma wpływ na działanie systemu SJO BeSTi@ ?

Tak. Standardowa konfiguracja systemu antywirusowego Comodo uniemożliwia uruchomienie systemu SJO BeSTi@. Administrator powinien odpowiednio skonfigurowad system Comodo lub go odinstalowad.