Dostępna jest już nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 1.02.013.12

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem1.02.013.12. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Dodano reguły kontrolne do sprawozdania Rb-28NWS
2. Poprawiono wydruk sprawozdania Rb-28NWS
3. Uaktualniono reguły kontrolne dla sprawozdania Rb-NDS zgodnie z rozporządzeniem
4. Dodano paski postępu przy weryfikacji i dodawaniu podpisów elektronicznych, oraz komunikat o
zakończeniu procesu weryfikacji podpisów
5. Skrócono czas uzupełniania sprawozdań
6. Poprawiono sortowanie w części 'Informacje' w bilansie jednostkowym na wydruku