Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.12

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.12. System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono obsługę ról podpisującego przy dodawaniu podpisów z listy dokumentów
2. Na poziomie JST umożliwiono podpisywanie sprawozdań jednostkowych
3. Poprawiono zawartość raportu po zakończeniu procedury hurtowej zmiany statusów sprawozdań.
Zawiera on już szczegółowe informacje o błędach.
4. W sprawozdaniach rb-50x poprawiono dostępne rodzaje zadania
5. Poprawiono import załączników 'Przychodu' , 'Rozchodu' w mechanizmach importu dokumentu
planistycznego z pliku xml
6. Poprawiono xslt sprawozdania Rb-NDS
7. W procedurze naprawiania danych po zmianie słownika klasyfikacji poprawiono obsługę sprawozdań
Rb-30s,Rb-34s oraz Rb-28NWS
8. Po imporcie podpisanego sprawozdania jednostkowego z pliku xml sprawozdanie nie jest
automatycznie zatwierdzane.
9. Naprawiono problem podpisywania dokumentów ze stacji łączących się za pomocą PROXY
10. Dodano zapis w dzienniku zdarzeń informacji o błędzie podczas weryfikacji podpisu elektronicznego.
11. Uaktualniono funkcjonalność eksportu do plików DBF danych o sprawozdaniach
12. Dodano reguły kontrolne do sprawozdania Rb-28NWS
13. Poprawiono wydruk sprawozdania Rb-28NWS
14. Uaktualniono reguły kontrolne dla sprawozdania Rb-NDS zgodnie z rozporządzeniem
15. Dodano paski postępu przy weryfikacji i dodawaniu podpisów elektronicznych, oraz komunikat o
zakończeniu procesu weryfikacji podpisów
16. Skrócono czas uzupełniania sprawozdań
17. Poprawiono sortowanie w części 'Informacje' w bilansie jednostkowym na wydruku