Co zrobić, gdy przy próbie importu pliku xml z systemu BeSTi@ do systemu SJO BeSTi@ otrzymujemy komunikat „ Występuje niezgodnośd wersji schematu (plik 2, program 4).”

Należy zaktualizowad oba systemy do najnowszej wersji, a następnie z systemu BeSTi@ ponownie wyeksportowad plik xml i zaczytad do systemu SJO BeSTi@.