Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.13

Dostępna jest już nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 3.02.013.13. System można zaktualizować za pomocą wersji instalacyjnej, do której link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Naprawiono problem uniemożliwiający zainicjowanie nowej bazy danych.
2. Poprawiono wydruk sprawozdania Rb-30s.
3. Dodano nową opcję do „Ustawień komunikacji”, pozwalającą na ustawienie domyślnych danych logowania dla serwera PROXY.