Dostępna jest już nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 1.02.013.13

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem1.02.013.13. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. Naprawiono problem uniemożliwiający zainicjowanie nowej bazy danych.
2. Poprawiono wydruk sprawozdania Rb-30s.