Jak w systemie SJO BeSTi@ wygenerowad Sprawozdanie Rb34?

Należy z systemu BeSTi@ wyeksportować plik xml dla jednostki , której typ będzie określony jako Rachunek Dochodów własnych. Następnie zaimportować plik xml do systemu SJO BeSTi@ i uzupełnij Sprawozdania.