Czy po aktualizacji Klasyfikacji Budżetowej i Reguł Kontrolnych w systemie BeSTi@ należy je zaktualizowad w systemie SJO BeSTi@?

Tak. Należy Klasyfikację Budżetową i Reguły Kontrole wyeksportowad z systemu BeSTi@ do pliku xml , a następnie zaimportowad plik xml do systemu SJO BeSTi@.