Błąd podczas przetwarzania sprawozdań

Problem: 

Podczas przetwarzania sprawozdań (po wykonaniu operacji Wyślij/Odbierz) występuje błąd następującej treści:

System.FormatException: String was not recognized as a valid DateTime. at System.DateTimeParse.Parse(String s, DateTimeFormatInfo dtfi, DateTimeStyles styles) at System.DateTime.Parse(String s, IFormatProvider provider, DateTimeStyles styles) at System.DateTime.Parse(String s, IFormatProvider provider) at System.Convert.ToDateTime(String value, IFormatProvider provider) at System.String.System.IConvertible.ToDateTime(IFormatProvider provider) at System.Convert.ToDateTime(Object value) at System.Data.Common.DateTimeStorage.Set(Int32 record, Object value) at System.Data.DataColumn.set_Item(Int32 record, Object value)Couldn't store <20041-01 00:00:00> in jst_DataOd Column. Expected type is DateTime.

Rozwiązanie: 

W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności (na przykładzie WinXP):

1. Zamknąć program BeSTi@.
2. Menu START -> Ustawienia -> Panel sterowania -> Opcje regionalne i językowe
3. Zakładka Opcje regionalne przycisk Dostosuj....
4. W nowo otwartym oknie zakładka Data, część Data krótka należy zmienić Format daty krótkiej z rrrr-MM-dd na dd-MM-rrrr
5. Zaakceptować zmiany.
6. Uruchomić system BeSTi@ i przetworzyć sprawozdania.
7. Powtórzyć czynności 1-5, ale w punkcie 4. przywrócić format rrrr-MM-dd