Oznaczania okresów miesięcznych w plikach XML

Szanowni Państwo,

Uprzejmie przypominamy, iż zgodnie ze specyfikacją wejścia - wyjścia z dnia 24 marca 2014 r. (strona 7 z 950) opublikowaną na stronie budzetjst.pl (http://budzetjst.pl/node/46) zmieniony został sposób oznaczania okresów miesięcznych w plikach XML.
W szczególności dotyczy to sprawozdań za GRUDZIEŃ.

Aby poprawnie zaimportować dane ze sprawozdań do systemu SJO BeSTi@ oraz BeSTiA w poprzedniej wersji struktury pliku XML grudzień był oznaczany jako:
Cytat:

<TypOkresu>Kwartal</TypOkresu>
<Okres>5</Okres>

natomiast obecnie musi zostać określony w pliku XML jako:
Cytat:

<TypOkresu>Miesiac</TypOkresu>
<Okres>12</Okres>

Powyższe zmiany w strukturze plików XML powinny więc już dość dawno zostać uwzględnione w programach finansowo-księgowych generujących pliki sprawozdań do systemu BeSTi@/SJO BeSTi@.
W razie problemów z wczytywaniem plików XML do systemu BeSTi@/SJO BeSTi@ szybkim sposobem można dokonać edycji tego pliku np. Notatnikiem Windows dokonując zmiany jak opisano wyżej.