Problem z wysyłką dokumentów - serwer komunikacyjny

W związku z wprowadzeniem przez Ministerstwo Finansów połączenia szyfrowanego HTTPS z użyciem certyfikatu SSL dla serwera komunikacyjnego, użycie połączenia poprzez port 80 (http) wywoła przekierowanie połączenia na port 443 (https).

W przypadku blokowania portu 443 (firewall, proxy) komunikacja z serwerem komunikacyjnym będzie niemożliwa.

Aby umożliwić korzystanie z Serwera Komunikacyjnego należy wykasować frazę ":80" z adresu serwera komunikacyjnego, którego edycja dostępna jest przez menu Narzędzia --> Komunikacja ustawienia.

Ewentualnie odblokować połączenia dla portu 443 (https) na firewallu lub proxy.