Zakończenie wsparcia technicznego przez Microsoft m.in. dla systemu Windows XP oraz MS SQL 2005 (i wcześniejszych)

Szanowni Państwo,

Ze względu na zakończenie wsparcia technicznego przez Microsoft m.in. dla systemu Windows XP oraz MS SQL 2005 (i wcześniejszych) uprzejmie informujemy, iż z końcem III kwartału 2015 r. planowana jest aktualizacja systemów BeSTi@ oraz SJOBeSTi@, która nie będzie współdziałać z w/w produktami. Aktualizacja ta jest podyktowana w szczególności koniecznością wyeliminowania systemów, które z uwagi na brak aktualizacji stanowić będą poważne zagrożenie bezpieczeństwa teleinformatycznego użytkowników systemu BeSTi@.

Jak podkreślono na stronie CERT.GOV.PL (Rządowego Zespołu Reagowania na Incydenty Komputerowe):
Środowiska oparte na systemach operacyjnych i produktach bez wsparcia technicznego i dostępnych poprawek są bardziej narażone i bardziej podatne na zagrożenia związane z bezpieczeństwem teleinformatycznym. Może to prowadzić do łatwego ataku i przeniknięcia do sieci danego środowiska, w którym znajdują się niewspierane systemy, jego penetracji, kradzieży danych czy też pełnego przejęcia przez zorganizowane grupy cyberprzestępców. Systemy i aplikacje działające w sieciach administracji publicznej „cieszą się” ich szczególnym zainteresowaniem.

W związku z powyższym Ministerstwo Finansów rekomenduje dokonanie możliwie jak najszybszego przejścia na platformy zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa spełniające poniższe minimalne wymagania:
• MS Windows 7 – system operacyjny stacji roboczej z zainstalowanym komponentem Microsoft .NET Framework w wersji 4.5
• MS SQL Server 2008 R2 – serwer bazy danych
• MS Windows Server 2008 R2 – system operacyjny serwera (o ile jest wykorzystywany)

Po 30.09.2015 bez instalacji powyższych komponentów praca z systemami SJO BeSTi@ oraz BeSti@ NIE będzie możliwa.

Po najbliższej aktualizacji systemów BeSTi@ oraz SJO BeSTi@, tym z Państwa, których środowisko nie spełnia powyższych wymagań, po każdym starcie aplikacji wyświetlać się będzie stosowny komunikat oraz wiadomość na pulpicie aplikacji, w celu przypomnienia o konieczności aktualizacji.

Jednocześnie informujemy, że już w najbliższym czasie planowane są w obu systemach prace rozwojowe np. w zakresie raportowania (w szczególności WPF), które będą realizowane z wykorzystaniem nowych komponentów, wymagających docelowego środowiska. Wybrane nowe funkcjonalności będą niedostępne dla użytkowników, których system nie spełnia nowych wymagań systemowych.