Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.009.00.00

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.009.00.00. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:

1. Umożliwiono dodanie podpisu błędnego w dokumentach WPF oraz sprawozdaniach na potrzeby analizy błędnych certyfikatów.
2. W oknie informacyjnym o szczegółach weryfikacji podpisu dodano informację o dacie i czasie podpisu.
3. Zmieniono sposób weryfikacji poprawności certyfikatu na weryfikowanie według daty złożenia podpisu.
4. Poprawiono mechanizm ustawienia statusów w sprawozdaniu po jego imporcie z pliku xml z kontekstu formatki sprawozdania.
5. Rozwiązano problem braku identyfikacji jednostki przy imporcie sprawozdań z pliku xml
6. Poprawiono mechanizm importu pliku xml ze słownikiem klasyfikacji budżetowej w zakresie informacji o finansowaniu paragrafów
7. Zmieniono sposób zapisu podpisu i weryfikacji podpisu dokumentu na potrzeby portalu weryfikującego podpis
8. Naprawiono błąd pojawiający się przy podpisywaniu sprawozdań z listy sprawozdań
9. W IV kwartale tworzone są teraz metryczki sprawozdań RB-50/Rb-27zz/Rb-ZN na podstawie zdefiniowanych w III kwartale
10. W funkcjonalności importu podpisanych sprawozdań z xml w przypadku błędu podpisu sprawozdanie importowane jest bez podpisów (z odpowiednim ostrzeżeniem)
11. Dodano nowe lub poprawiono istniejące reguły kontrolne dla sprawozdania Rb-28s
12. Umożliwiono masową zmianę statusów sprawozdań
13. Poprawiono błąd umożlwiający zatwierdzenie podpisanego sprawozdania, bez weryfikacji regułami kontrolnymi, po jego imporcie z pliku xml
14. Przy starcie aplikacji system sprawdza wersję bazy danych oraz wersję .NET Frameworka. Gdy są one zbyt niskie (Sql Server minimum 2008 , .Net Framework minimum 4.5) wyświetla odpowiednie ostrzeżenie o konieczności aktualizacji do dnia 30.09.2015