Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.014.00.06

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.014.00.06. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@.

Zmiany:
1. W plikach instalacyjnych aplikacji zmieniono instalację serwera SQL na wersje SQL 2008 R2 SP2
2. Przed złożeniem podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem dodano okno dialogowe z lista sprawozdań do podpisu. Aplikacja wymusza aby zostały zaznaczone odpowiednie oświadczenia.
3. Zablokowano możliwość podpisania sprawozdania certyfikatem, którym już wcześniej to sprawozdanie podpisano.