Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.014.00.06

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.014.00.06. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Poprawiono przetwarzanie paczek z dokumentami WPF podpisanych w starej wersji programu a wysłanych w nowej
2. Poprawiono błąd umożliwiający wysyłkę sprawozdań i ich korekt do usługi Trezor z okresów wcześniejszych niż 2015 rok.
3. Dostosowano wygląd formatki oraz wydruki sprawozdania Rb-NDS do najnowszego rozporządzenia
4. Poprawiono ergonomie sekcji Trezor na formatkach sprawozdań
5. Na poziomie RIO w ustawieniach komunikacji umożliwiono testowanie szyny danych systemu Trezor
6. Poprawiono błąd pojawiający się przy otwarciu formatki sprawozdania gdy posiada ono nie zweryfikowane podpisy
7. Dodano nowe reguły kontrolne dla sprawozdań Rb-50d,Rb-50w , Rb-27zz, Rb-28s oraz Rb-Z
8. Podczas tworzenia paczki komunikacyjnej dla systemu Trezor usunięto dodawanie paczki dla RIO, gdy już taka została wysłana
9. W RIO i MF poprawiono przetwarzanie paczek z podpisanymi sprawozdaniami Rb-ST oraz bilansami
10. Poprawiono sortowanie pozycji w sekcji danych uzupełniających na formatkach i wydrukach bilansów i sprawozdań finansowych
11. Paczka z danymi kontrolnymi jest teraz automatycznie przetwarzana po odebraniu
12. Dodano reguły kontrolne sprawdzające czy sprawozdania Rb-27s,Rb-28s, Rb-28nws zawierają chociaż jedną niezerową pozycję.
13. Istniejące pozycje słownika typów danych kontrolnych zmieniono na 'Subwencja i PIT (wykonanie)' i 'Dotacje wg dysponentów (wykonanie)'
14. Do słownika typu danych kontrolnych dodano pozycje: 'Informacja o CIT i podatkach (wg US)','Informacja o CIT i podatkach (do Rb-27s)','Informacja roczna PIT (do Rb-27s)'
15. W module 'Sprawozdania' pod drzewkiem okresów dostępne są dane kontrolne. Jego podrzędne pozycje to poszczególne typy danych kontrolnych.
16. Wykonano drobne poprawki na wydruku Rb-NDS oraz jego xslt
17. Zablokowano możliwość tworzenia sprawozdań jednostkowych RB-27ZZ, RB-50D/W dla jednostek typu ‘Rachunek, o którym mowa w art. 223 ust. 1 uofp’
18. Dodano nowy raport dla RIO/MF : ‘Analiza WPF -zbiorówka (DzU_13.1736/DzU14.1127)’. Dostępny w gałęzi ‘Raporty->Raporty systemowe->Uchwały->WPF.
19. Dodano nowy raport dla MF : ‘Bilans skonsolidowany-zbiorówka’ . Dostępny w gałęzi ‘Raporty->Raporty systemowe->Sprawozdania’.
20. Dodano nowy raport dla RIO/MF : ‘Przedsięwzięcia jednostek’. Dostępny w gałęzi ‘Raporty->Raporty systemowe->Uchwały->Przedsięwzięcia WPF’.
21. Dodano nowe kolumny w pozycjach danych kontrolnych: 'Należności', 'Potrącenia i inne zmniejszenia dochodów',' Dochody przekazane w okresie sprawozdawczym', 'Należności pozostałe do zapłaty', 'Zaległości netto', 'Nadpłaty', 'Dysponent', 'Urząd skarbowy'
22. W sekcji Trezor sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 dodano możliwość generowania wydruku potwierdzenie wysyłki
23. W sekcji Trezor sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 dodano przycisk, który umożliwia ponowne wysłanie sprawozdania dla dysponenta
24. W sekcji Trezor sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 zmieniono opis pola z "Data wysłania do systemu Trezor" na "Data pierwszej wysyłki do systemu Trezor"
25. Ukryto widoczność zakładki Trezor w sprawozdaniach wcześniejszych niż 1 kwartał 2015
26. W sekcji Trezor sprawozdań Rb-27ZZ, Rb-50 dodano pole zatytułowane "Data ostatniej wysyłki do systemu Trezor"
27. Wyłączono nadmiarowe komunikaty 'Sprawozdanie dla podanego dysponenta już istnieje' przy otwieraniu formatek sprawozdań Rb-50x dla miast na prawach powiatu.
28. W plikach instalacyjnych aplikacji zmieniono instalację serwera SQL na wersje SQL 2008 R2 SP2
29. Przed złożeniem podpisu elektronicznego pod sprawozdaniem dodano okno dialogowe z lista sprawozdań do podpisu. Aplikacja wymusza aby zostały zaznaczone odpowiednie oświadczenia.
30. Przed złożeniem podpisu elektronicznego pod dokumentem WPF dodano okno dialogowe z listą dokumentów do podpisu. Aplikacja wymusza aby zostały zaznaczone odpowiednie oświadczenia.
31. Zablokowano możliwość podpisania sprawozdania certyfikatem, którym już wcześniej to sprawozdanie podpisano.