Windows'98 i błąd „Odnalezienie wymaganego pliku .DLL MSCOREE.DLL było niemożliwe”

Problem: 

Podczas instalacji programu BeSTi@ / SJO Besti@ na systemie Windows'98 występuje błąd „Odnalezienie wymaganego pliku .DLL MSCOREE.DLL było niemożliwe”.

Rozwiązanie: 

Należy zainstalować Framework 1.1 pobrany ze strony: www.microsoft.com