Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.047.00.21

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.047.00.21. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. W raportach systemowych modułu "Uchwały" dodano filtr "tryb oszczędny". Włączenie tej opcji usuwa z wydruku szare tła komórek.
2. W funkcjonalności importu dokumentu planistycznego z pliku xml przy imporcie załącznika 'Wydatki' gdy w pliku pozycje zawierają paragrafy, a definicja tego załącznika w systemie jest w układzie grup wykorzystane zostają definicje grup paragrafów wydatków systemowych aby przypisać importowany wiersz do grupy paragrafów.
3. Dodano prawa dostępu do słownika przedsięwzięć
4. Dodano reguły kontrolne do sprawozdań F-Rzs i F-Zzf porównujące je ze sprawozdaniami z poprzedniego roku
5. Dodano reguły kontrolne do WPF sprawdzające wiersze 12.3 i 12.4
6. Dodano nową regułę kontrolną do sprawozdania Rb-27s o nazwie 'Sprawdzenie korekty (4kw)'
7. Dla sprawozdań budżetowych dodano reguły kontrolne sprawdzające datę złożenia podpisu.
8. Słowniki z modułu 'Uchwały' oraz 'Sprawozdania' udostępniono również w module 'Administracja' w pozycji "Słowinki-> Słowniki użytkownika"
9. W module 'Sprawozdania' do drzewka dodano opcję 'Informacje uzupełniające'
10. W module 'Administracja' opcję 'Informacje uzupełniające' przeniesiono do podgałęzi 'Słownik użytkownika'
11. Ukryto słowniki systemowe. Widoczne są one tylko gdy zalogowany użytkownik to 'sysadmin'
12. Umożliwiono edycje sprawozdania o statusie ‘Zagregowane’
13. Do drzewka w modułach 'Uchwały', 'Sprawozdania', 'Komunikacja' dodano opcję 'Rejestr pism'
14. W funkcjonalności 'Archiwizacja bazy danych' dodano opcje 'Optymalizuj bazę danych'. Przebudowuje ona indeksy i statystyki.
15. Poprawiono wygląd pola "Uzasadnienie korekty" w wydruku sprawozdania Rb-PDP
16. Przy zmianie statusu sprawozdania jednostkowego na 'Zatwierdzone', gdy nie jest ono podpisane, pojawia się komunikat ostrzegający o tym, że ustawiany status nie będzie umożliwiał jego podpisanie
17. Dostosowano sprawozdanie F-Rzs do najnowszego rozporządzenia
18. Z menu kontekstowego modułu ‘Raporty’ usunięto opcję 'Wczytaj raport z pliku"
19. Dla wydruków sprawozdań „Różnice” dodano filtr z listą poprzednich wersji sprawozdania
20. Do menu kontekstowego modułu ‘Raporty’ dodano opcję 'Prawa'. Użycie tej opcji otwiera okno z listą użytkowników i ról. Okno to umożliwia zmianę praw dostępu do wybranego raportu.
21. Po zapisaniu kopii raportu zostają automatycznie dodane prawa dostępu dla użytkownika, który ten raport skopiował
22. Wprowadzono poprawki w raporcie eWPF (FastReport) oraz raportach załączników WPF oraz Przedsięwzięcia
23. Poprawiono raporty "Wydatki->Szczegóły" oraz "Wydatki -> Grupowane"
24. Na poziomie RIO w nagłówku dokumentu planistycznego, w sekcji 'Rozstrzygnięcie nadzorcze' zmieniono opis pola 'Numer uchwały kolegium" na "Numer uchwały"