Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.048.01.21

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.048.01.21. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@

Zmiany:
1. Wyrównanie do najnowszej wersji systemu BeSTi@.