Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.052.00.25

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.052.00.25. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Na poziomie psMF zablokowano możliwość dodania metryk danych kontrolnych za okres sprawozdawczy, który nie istnieje w systemie
2. W module Raporty dodano możliwość stworzenia raportu z prezentacją 'Arkusz kalkulacyjny (xlsm)'
3. Zmniejszono czas ładowania drzewka raportów
4. Przy dodawaniu podpisu do sprawozdaniach finansowych (B-Skon, B-Wyk, B-Jed, F-Rzs, F-Zzf) system wymusza podanie roli podpisującego
5. Na wydrukach sprawozdaniach finansowych (B-Skon, B-Wyk, B-Jed, F-Rzs, F-Zzf) dodano informacje o podpisach elektronicznych
6. Usunięto przycisk "Zamknij grupę" na oknie zarządzania grupami paragrafów
7. Na formatce "Użytkownik" dodano pole określające przynależność organizacyjną użytkownika. W słownikach użytkownika dodano opcję "Słownik przynależności" umożlwiający zarządzanie nim
8. Umożliwiono wyświetlenie listy użytkowników przypisanych do konkretnej roli oraz zarządzanie nimi z poziomu tej roli Dodano okno z informacjami o zmianach wprowadzonych wraz z aktualizacją (wyświetlane jednorazowo po zaakceptowaniu licencji, ponowny podgląd dostępny z menu "Pomoc"->"Lista zmian")
9. Przy eksporcie słownika 'Informacje uzupełniające' w przypadku braku pozycji w słowniku pojawia się odpowiedni komunikat
10. W funkcji raportowej ‘PobierzDaneZeSprawozdan’ dodano parametry umożliwiające zwiększenie szczegółowości pobieranych danych o dysponenta dotacji oraz rodzaj zadania
11. Dodano nowe raporty dla załączników ‘WPF’ oraz ‘Przedsięwzięcia WPF’ w formacie Fast Report