Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.052.00.25

Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.052.00.25. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienia, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system SJO BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\SJOBestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu SJO BeSTi@

Zmiany:

1. W module Raporty dodano możliwość stworzenia raportu z prezentacją 'Arkusz kalkulacyjny (xlsm)'
2. Zmniejszono czas ładowania drzewka raportów
3. Przy dodawaniu podpisu do sprawozdaniach finansowych (B-Skon, B-Wyk, B-Jed, F-Rzs, F-Zzf) system wymusza podanie roli podpisującego
4. Na wydrukach sprawozdaniach finansowych (B-Skon, B-Wyk, B-Jed, F-Rzs, F-Zzf) dodano informacje o podpisach elektronicznych
5. Na formatce "Użytkownik" dodano pole określające przynależność organizacyjną użytkownika. W słownikach użytkownika dodano opcję "Słownik przynależności" umożlwiający zarządzanie nim
6. Umożliwiono wyświetlenie listy użytkowników przypisanych do konkretnej roli oraz zarządzanie nimi z poziomu tej roli
7. Dodano okno z informacjami o zmianach wprowadzonych wraz z aktualizacją (wyświetlane jednorazowo po zaakceptowaniu licencji, ponowny podgląd dostępny z menu "Pomoc"->"Lista zmian")