Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.052.03.25

Dostępna jest poprawka systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.052.03.25. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Poprawiono działanie reguł kontrolnych "Zgodność z planem (z planów fin.)" oraz "Zgodność z planem (z uchwał )" dla sprawozdań Rb-27S i Rb-28S.
2. Poprawiono błąd pojawiąjący przy otwieraniu dokumentów zmieniających WPF gdy nastąpiła zmiana ostatniego roku limitu wydatków.

-------------------------------------------------