Dostępna jest nowa wersja systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.056.00.29

Dostępna jest poprawka systemu SJO BeSTi@ oznaczona numerem 4.056.00.29. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:
1. Zmodyfikowano komunikat informujący o wystąpieniu blokady dla użytkownika
2. Wczytanie słownika reguł kontrolnych lub słownika klasyfikacji budżetowej z pliku xml ustawia datę ostatniej
komunikacji z serwerem dystrybucyjnym na 01.01.2006