Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.056.00.29

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.056.00.29. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. W dokumencie 'Symulacja WPF' zablokowano możliwość edycji w sekcji 'Część 1.2'
2. W dokumencie 'Symulacja WPF' zablokowano możliwość edycji pozycji symulacji (jest możliwa wyłącznie w edytorze pozycji symulacji)
3. Wyłączano kreatory tworzące dokumenty WPF na podstawie dokumentu 'Symulacja WPF'
4. W dokumentach symulacji WPF dodano dodatkową walidację uniemożliwiającą utworzenie przedsięwzięcie jednorocznego
5. W dokumencie 'Symulacja WPF' zmieniono edytor pozycji nowych przedsięwzięć. Zmieniono kolejność pozycji oraz pogrupowano je w sekcje.
6. W dokumencie 'Symulacja WPF' zmieniono w edytorze nazwę pozycji 'WKŁAD WŁASNY w ŁĄCZNYCH rocznych WYDATKACH na NOWE przedsięwzięcie' na 'Przesunięcie wydatków w ramach budżetu bez angażowania nowych przychodów i dochodów'
7. W dokumencie 'Symulacja WPF' zablokowano możliwość dodawania przedsięwzięć zerowych (nie wpływających na dokument symulacji)
8. Poprawiono autonumerację przedsięwzięć przy ich dodawaniu w załączniku 'Przedsięwzięcia WPF' gdy załącznik jest zainicjowany ale nie zapisany.
9. W dokumencie 'Symulacja WPF' w edytorze nowych przedsięwzięć część ‘Poziom limitu wydatków w latach" został rozdzielony na części ‘1.1 na część bieżącą (1.1.1 - 1.1.4)’ oraz ‘1.2 na część majątkową: (1.2.1 - 1.2.4)’ z podpozycjami
10. W dokumencie 'Symulacja WPF' w częściach '1.1' i '1.3' dodano pozycje ‘1.1.3 (1.3.3) Skutki finansowe dla budżetu’
11. W dokumencie 'Symulacja WPF' wyłączono możliwość edycji nowych przedsięwzięć. Taka edycja jest możliwa wyłącznie w edytorze nowych przedsięwzięć.
12. W dokumencie 'Symulacja WPF' w częściach '1.1' i '1'3' dodano pod tabelą przycisk 'Nowe przedsięwzięcie' umożliwiający dodawanie nowych przedsięwzięć.
13. W dokumencie 'Symulacja WPF' po zamknięciu edytora nowych przedsięwzięć na podstawie danych z edytora aplikacja dodaje, modyfikuje lub usuwa wpisy nowego przedsięwzięcia w sekcjach 1.1.1 lub 1.1.2 lub 1.1.3 (i analogicznie dla sekcji ‘Część 1.3’)
14. W dokumencie 'Symulacja WPF' weryfikacja przedsięwzięć jednorocznych została przeniesiona do reguły kontrolnej
15. W dokumencie 'Symulacja WPF' weryfikacja długości pola 'nazwa i cel' została przeniesiona do reguły kontrolnej
16. W dokumencie 'Symulacja WPF' weryfikacja wystąpienia przedsięwzięcia zerowego została przeniesiona do reguły kontrolnej
17. W dokumencie 'Symulacja WPF' w części WPF ukryto pozycje '2.1.1.1n', a w edytorze nowych przedsięwzięć oraz usunięto pozycja 'B.3 NOWE GWARANCJE WYŁĄCZENIA z art. 243 ufp'
18. W dokumencie 'Symulacja WPF' dodano możliwość ukrycia istniejących przedsięwzięć (przeniesionych za pomocą kreatora WPF )
19. W dokumencie 'Symulacja WPF' w edytorze nowych przedsięwzięć wprowadzono możliwość edycji limitów i nakładów w rozdziale na bieżące i majątkowe.
20. W dokumencie 'Symulacja WPF' zmieniono sposób wprowadzenia informacji w ‘NOWE SPŁATY RAT WYŁĄCZENIA art. 243’ (pozycje 1.1, 1.1.1 edytorze nowych przedsięwzięć oraz pozycje 5.1.1.1n i 5.1.1.2n w części WPF dokumentu symulacji
21. W dokumencie 'Symulacja WPF' w części WPF dodano pozycje o symbolach 2.1.3.1.1n oraz 2.1.3.1.2n oraz umożliwiono ich edycję.
22. W dokumencie 'Symulacja WPF' w polu ‘Pokaż’ w zakładce WPF dodano opcję 'Pokaż pozycje do ręcznego uzupełnienia"
23. Poprawiono prawa dostępu w modułach 'Uchwały' i 'WPF'
24. Do filtra wyboru dokumentu WPF w podglądzie wydruku "Analiza WPF (DzU_13.1736/DzU14.1127) dodano informację o wersji dokumentu