Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.066.01.41

Dostępna jest nowa wersja systemu BeSTi@ oznaczona numerem 4.066.01.41. System można zaktualizować za pomocą uaktualnienie, do którego link znajduje się w Menu 'Pobieranie'. Patch jest kompatybilny z wszystkimi poprzednimi wersjami systemu.
Przed dokonaniem aktualizacji za pomocą pliku instalacyjnego, należy koniecznie zamknąć system BeSTi@. Następnie należy uruchomić plik instalacyjny. Domyślnie aktualizacja zostanie zainstalowana w katalogu "C:\Program Files\Bestia". Jeśli system został zainstalowany w innym folderze, to należy podać odpowiednią ścieżkę do systemu BeSTi@.

Zmiany:

1. Dodano obsługę okresów podatkowych
2. Dodano obsługę sprawozdania podatkowego SP-1. Sprawozdanie to dostępne jest od 2018 roku dla gmin oraz miast na prawach powiatu
3. W RIO i MF dodano prawa dostępu do opcji 'Kategorie'
4. W panelu administracyjnym dodano nową opcję "Historyczność'. Umożliwia ona podgląd historii zmian w zakresie praw użytkowników i ról.
5. Dodano logowanie zdarzeń operacji na podpisanych dokumentach oraz przeglądania certyfikatów ich podpisów
6. W trakcie podpisywania sprawozdania SP-1 system generuje jego wydruk do pliku PDF i zapisuje do bazy. Opcja w menu "Wyeksportuj dokument elektroniczny do pdf" umożliwia zapis tego pliku na dysk.
7. W raporcie 'Uchwała/Zarządzenie (eWPF)', w przypadku gdy dokument posiada sprostowania pojawia się stosowna informacja.
8. Na poziomie RIO i MF dodano raport 'Wykaz braków sprawozdań podatkowych'
9. Na poziomie MF użytkownikowi 'sysadmin' umożliwiono edycję słowników systemowych
10. Usunięto dostęp do opcji "Słownik upoważnień"
11. W module "Sprawozdania" oraz "WPF" dodano prawo dostępu do podglądu certyfikatu podpisu elektronicznego
12. Dodano wydruki raportów 'Dochody - szczegóły', 'Wydatki - szczegóły' w wersji FastReport
13. Dodano wydruki 'Dochody budżetu – układ od 2016', 'Wydatki budżetu – układ od 2016', 'przychody' i 'rozchody' w wersji FastReport
14. W funkcji raportowej ‘PobierzDaneZeSprawozdan’ dodano obsługę sprawozdania SP-1 (kod sprawozdania w parametrze funkcji to 'SP1')
15. Dodano wydruki raportów 'Dochody – grupowane', 'Wydatki – grupowane', 'Przychody i rozchody budżetu wg KR RIO' w wersji FastReport
16. Dodano wydruki raportów 'Dochody - szczegóły', 'Wydatki - szczegóły' w wersji FastReport
17. Poprawiono wyliczanie wydatków majątkowych w informatorze w zakresie paragrafu 659
18. Dodano wydruki raportów 'dochody', 'wydatki' w wersji FastReport
19. Wydruk sprawozdania Rb-50W dostosowano do najnowszego rozporządzenia